Köp eller hyr mobiltelefoner på Hyrmobil.se

Support ? 019-12 90 20

Köpvillkor

Köpvillkor

Dessa villkor gäller i nätbutiken hyrmobil.se som drivs av Mobilverkstan i Sverige AB (556957-6712). Villkoren är generella och innefattar köp av mobiltelefoner, surfplattor och datorer, samt tillhörande utrustning såsom hörlurar, mobilskal och övriga tillbehör. Vi förbehåller oss rätten att endast erbjuda ett urval av produkter, betalningsmetoder, tjänster, priser och leveransalternativ för vissa kunder. Vi har som ambition att erbjuda alla våra kunder bra service och support i kombination med fördelaktiga priser och villkor. Vid frågor ber vi er att första hand läsa dessa villkor eller kontakta oss via mail.

Dessa villkor tillämpas vid beställning av varor och tjänster oavsett metod för beställning, eventuella undantag ska avtalas skriftligen i orderbekräftelse eller skriftligen med hänvisning till specifik beställning.

1. Allmänt

Beställning sker via vår hemsida, butik eller via telefon och/eller mail. Om du som kund är under 18 år gammal behövs målsmans tillstånd för att göra en beställning via målsmans personnummer. I det fall du handlar och är under 18 år är målsman ansvarig för din handling.

För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen. Köparen är skyldig att läsa våra köpvillkor och följa de regler och råd som finns beskrivna I dessa. När du beställer en vara hos oss oavsett metod för beställning godkänner du som kund våra köpvillkor.

En orderbekräftelse skickas alltid ut per mail I samband med att er beställning registreras. Kund ansvarar alltid för att angiven mailadress angetts korrekt oavsett metod för beställning. Observera att en orderbekräftelse baserat på en beställning via webbutik inte är att likställa med ett avtal innan ordern godkänts av butiken, order godkänns av butik i samband med att leverans genomförs. Butiken förbehåller sig alltid rätten att annulera en beställning efter att en orderbekräftelse skickats ut till kund.

2. Priser

Priser anges i regel inklusive moms, via butiken kan du välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.

Eventuella frakt- expeditions samt faktureringskostnader redovisas i kassan i samband med beställning. Observera att eventuella extra kostnader hos 3:e part kan tillkomma enligt gängse samarbetspartners rutiner.

3. Betalningsmetoder

I butiken betalar du enkelt dina varor genom att välja en av våra nedanstående betalningsmetoder. I det fall kund väljer en för köpet ogiltig betalningsmetod förbehåller vi oss rätten att göra om ordern åt kund med en giltig betalningsmetod samt eventuell kostnad för betalningsmetoden.

Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att debitera upp till 20% i dröjsmålsränta samt 50 kr i påminnelseavgift från förfallodatum oavsett betalningsmetod. Vidare så kvarstår äganderätt till samtliga varor hos butiken tills dess att full betalning erlagts. I det fall återtag av varor görs pga att betalning ej erlagts eller kan erläggas görs avdrag på fodran mot kund efter värdering av butiken, butiken förbehåller sig rätten till återtag i samband med att fodran förfallit.

3.1 Svea Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Svea de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom SVEA Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. ​​​​

3.1.1 Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Mobilverkstan i Sverige AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

3.1.2 Delbetala

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%. 

3.1.3 Kort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet. 

4. Leveranstid

Samtliga beställningar som godkänns innan klockan 12.00 vardagar skickas normalt sett samma dag under förutsättning att varan finns i lager. Normal leveranstid för varor i lager är 1 arbetsdag men kan i undantagsfall vara upp till 2-5 arbetsdagar.

Standardvaror som ej finns i lager vid beställning har en generell uppskattad leveranstid om 1-7 arbetsdagar men ingen leveranstid kan garanteras för varor som ej finns i lager vid beställning.

Om leverans inte kan ske inom avtalad tid ska kund informeras om detta snarast möjligt med en ny uppskattad leveranstid. Konsumentkund äger rätt till att häva sitt köp mot bakgrund av försenad leverans utan kostnad.

5. Leveranstid

Leveransmetod väljs i kassan i samband med beställning, kostnaden för respektive leveransmetod anges i samband med köp.

Frakt sker enligt angivet pris, för övriga frakter debiteras alltid en schablonkostnad 135 kr inkl moms. Detta gäller bland annat men inte enbart retursedlar, ytterligare frakter, returfrakt vid reparation och supportärenden samt retur med butikens fraktsedlar. Eventuell fri retur avser enbart försändelser som inte hämtats ut av kund.

5.1 Hämta i butik

I det fall ni önskar kan ni hämta er beställning i en butik. Varor lämnas endast ut till legitimerad betalningsansvarig för respektive beställning med undantag för avtalskunder kan hämta varor med valfritt ombud. Efter beställning informeras ni via mail när er beställning hanterats och era varor finns att hämta.

5.2 Retursedel

Detta är en tjänst för att underlätta frakt mellan kund och butik. Butiken skickar ut förbetald och utskriven fraktsedel så att kund enkelt kan skicka produkter till oss eller verkstad. Kund ansvarar dock för att packa produkten på ett säkert sätt samt att förpackningen försluts korrekt. Vid förlorad försändelse tillämpas fraktbolagets rutiner för bedömning det vill säga, om oaktsamt beteende eller bristande förslutning ger upphov till att fraktbolagets försäkring inte täcker förlusten ersätts inte kund för förlorat gods.

Kostnaden för retursedel debiteras normalt sett när aktuellt ärende är avslutat, observera att retursedel avser frakt mellan kund och butik och således alltid kan komma att debiteras även vid godkänd reklamation och/eller godkända garantiärenden.

Varor skickas alltid åter med retursedel av kund på egen risk. Kund ansvarar för att rätt antal retursedlar används samt för att eventuella viktkrav hos fraktbolag efterföljs

6. Spårning av försändelse

På grund av ökad risk för bedrägerier lämnar vi inte ut kollinummer på försändelser som skickas med spårningsbara leveransmetoder. Kollinummer lämnas ut till kund på begäran efter individuell prövning i syfte att motverka och förebygga brott.

7. Outlösta paket

Observera att en outlöst försändelse inte innebär att ångerrätt utnyttjas, vänligen se avsnitt nedan rörande ångerrätt och följ de instruktioner som anges i det fall ni önskar ångra ert köp.

I det fall en försändelse inte hämtats förbehåller vi oss rätten att skicka försändelsen till kunds folkbokföringsadress samt debitera kund för fraktkostnad. I det fall även denna försändelse ej kan levereras eller vid misstanke om bedrägeri eller att försändelsen ej kommer att hämtas ut av kund förbehåller vi oss rätten att annulera kunds beställning samt debitera eventuella fraktkostnader som uppstått.

8. Produktgaranti

Vi är måna om att ni som kund får hjälp vid eventuella problem med en produkt som är köpt från oss. Vänligen se mer detaljerad information om olika produkter nedan.

8.1 Nya produkter

Samtliga mobiltelefoner och surfplattor omfattas alltid av produktgaranti om inte annat anges. Garantin ges av respektive tillverkare och sökes enligt dennes rutiner och villkor. Vidare instruktioner finns normalt på tillverkarens hemsida. Eventuella särskilda garantibevis eller liknande dokument ska efterfrågas av kund innan beställning görs. För mobiltelefoner och surfplattor är garantin oftast en så kallad hårdvarugaranti. I det fall det kan påvisas att felet kan härledas till ett produktionsfel byts varan eller den trasiga delen i regel ut. Fabrikationsfel är således fel som fanns i varan innan den kom köparen tillhanda och inte fel som har eller kan tänkas ha orsakats på grund av felaktigt hanterande eller förslitningsskador.

Butiken lämnar således ingen egen garanti för mobiltelefoner och surfplattor utan alla ärenden skall hanteras genom respektive tillverkare eller dennes ombud. För att reparation eller utbyte på produktgaranti ska göras måste aktuellt serviceärende bedömas av auktoriserad servicepartner och ett garantiutlåtande göras. Via tillverkarens hemsida kan du hitta kontaktvägar för olika modeller baserat på tillverkare för att söka garanti direkt hos tillverkarens serviceombud, eventuella fraktkostnader ingår ej utan betalas av kund. I det fall tillverkarens serviceombud ej kan hantera aktuellt serviceärende pga import, saknad av kvitto eller annan anledning kan garantiutlåtande ej göras. I det fall garanti ej kan hanteras av rekommenderat ombud kan varan reklameras, i det fall aktuell vara är mer än 6 månader gammal har kund bevisbörda för fabrikationsfel och måste således kunna påvisa att aktuellt fel är ett fabrikationsfel.

Eventuella adaptrar omfattas ej av någon garanti likaså är de produktbilder som används för tillbehör vägledande. Butiken garanterar ej att tillbehör är identiska med de produktbilder som nyttjas samt att eventuellt förpackning på bild kan skilja sig från verklig förpackning.

I samband med att reparation; och förberedande undersökningar inför reparation, utförs kan elektroniska enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor och dylikt komma att påverkas så att enhetens ursprungliga produktgaranti upphör. Vi har för avsikt att inte bryta, öppna eller på annat vis förändra ursprungliga plomberingar och dylikt om vi inte anser att det är nödvändigt. Kund godkänner att butiken vidtar nödvändiga åtgärder samt är medveten om att dessa kan påverka enhetens rätt till garanti enligt gängse tillverkares rutiner, vidare frånsäger sig kund eventuell ersättning avseende förlorad produktgaranti till följd av att reparation och/eller undersökning görs.

Olåsta mobiler definieras som olåsta om de fungerar med flera svenska operatörer. Med detta menas att enheten fungerar med valfri operatör till skillnad från en låst mobil som endast fungerar med en specifik operatör. Olåsta mobiler fungerar normalt sett över hela världen oavsett operatör. Butiken ger dock ingen garanti för att en olåst mobil fungerar med samtliga operatörer över hela världen då vissa tillverkare regionsspärrar vissa enheter.

Tillbehör och övriga varor omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges. Garantin täcker enbart ursprungliga fel och således ej fel till följd av yttre åverkan såsom stöt-, tapp- och förslitningsskador fukt eller felaktigt användande.

9. Transportskador

I det fall er vara skadats under transporten skall du omedelbart anmäla felet till oss. Vid transportskada ber vi er att skapa en reklamation hos oss senast inom 48h från att försändelsen tagits emot och förtydliga i er felbeskrivning vilken typ av skada som skett.

10. Ångerrätt

Som konsument har du rätt att till 14 dagars allmän ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen om inte annat avtalats, som näringsidkare har du ingen ångerrätt om inte annat är skriftligen överenskommet vid köptillfället.

För produkter har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du tar emot varan, för tjänster har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du blir informerad om att er beställning mottagits. Vid köp med abonnemang eller vid köp av endast abonnemang är ångerperioden således 14 dagar från att en orderbekräftelse skickats.

Vid ånger ska konsumenten under vissa förutsättningar betala ersättning för värdeminskningen på en vara. Det gäller sådan värdeminskning som beror på att konsumenten hanterat varan mer än vad som varit nödvändigt för att ta reda på varans egenskaper eller funktion. Vid aktivering av mobiler och surfplattor anses varan vara använd och undersökt mer än nödvändigt varpå värdeminskning uppstår. Värdeminskningens storlek baseras på i vilket skick varan returneras, för mobiltelefoner och övrig elektronik uppgår värdeminskningen oftast till 20-100% av ursprungligt pris.

Observera att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. In-ear produkter med bruten försegling är inte lämplig att återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

För att ångerrätt ska gälla måste kund meddela butiken innan ångerperiodens slut.

11. Reklamation

Som konsumentkund har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt i det fall er vara inte fungerar. Att reklamera innebär att du inte godtar varan och att du anger på vilket sätt du anser att varan eller tjänsten är felaktig.

Om det är fel på en vara har du rätt till att

  • Kräva att felet avhjälps
  • Kräva omleverans av ny, felfri vara
  • Få prisavdrag
  • Få ersättning för reparation
  • Häva köpet och få pengarna tillbaka

En vara kan reklameras i 3 år efter att du tagit emot produkten men ska reklameras inom skälig tid. Observera att eventuella förändringar på produkten till följd av normalt användande kan ge upphov till att en reklamation avslås samt att ni som kund ansvarar för eventuell mjukvara som används tillsammans med er produkt.

Observera att kund inte har rätt till samtliga åtgärder t.ex omleverans samt hävning av köp utan endera omleverans eller hävning av köp. Observera även att kund inte kan kräva vilken åtgärd de vill utan att butiken förbehåller sig rätten att i första hand åtgärda felet på det sätt de finner lämpligt.

Reklamation godkänns endast i de fall där det kan konstateras att det rör sig om ett ursprungligt fel på produkten som fanns vid leverans. Om varan är mer än 6 månader är det kunds ansvar att bevisa att felet är ursprungligt och fanns vid leverans enligt sexmånadersregeln.

Som juridisk person omfattas ni enbart av köplagen. Ni ansöker om reklamation på samma vis som konsument enigt nedan men bevisbördan för att varan var felaktig vid leverans ligger alltid hos köparen.

12. Personuppgifter

När du handlar eller interagerar med oss kan du komma att dela dina personuppgifter med oss. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Mobilverkstan i Sverige B som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556957-6712 och har sitt säte i Örebro. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter se vår integritetspolicy. Du kan självfallet även kontakta oss om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.

13. Force majeure

Vid händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknad, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständighet, onormal valutakursförändring eller annan omständighet som Butiken ej kan råda över och skäligen ej kan förutses hänförs till Force majeure varpå Butiken befrias från sina förpliktelser enligt dessa köpvillkor.

14. Ändring av order

I det fall ni önskar ändra er beställning ber vi er att kontakta oss via mail, ändring av beställning kan även göras via telefon eller chatt. Vid ändring av order är du som kund ansvarig för att ändring hanteras korrekt, be gärna om en uppdaterad orderbekräftelse för att undvika eventuella missförstånd. Ändring sker enbart om er order ännu ej levererats i våra system.

15. Produktspec och produktursprung

Vi köper och säljer produkter inom hela EU. Samtliga produkter har i huvudsak samma hårdvara och hårdvarugaranti som svensksålda produkter om inget annat anges. Med EU-modeller avses produkter som är köpta från andra marknader inom EU, dessa levereras i regel utan svensk bruksanvisning i sin kartong. Via vår kundtjänst kan ni be om att få en bruksanvisning skickad till er via mail vid behov. Vissa produkter aktiveras  på sin ursprungliga marknad innan de exporteras för att eventuellt regionslås ska tas bort, dessa enheter anges som fabriksolåsta. Fabriksolåsta enheter levereras därav ibland med en extra plombering eller bruten plombering trots att de inte använts av någon tidigare ägare. Vidare reserverar vi oss för att enskilda applikationer samt operatörsfunktioner inte har stöd för användning med importerade enheter. I det fall man är i behov av en enhet med en särskild specifikation ber vi er att ta kontakt med oss innan köp.

16. Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktiga uppgifter via vår hemsida och förbehåller oss rätten att utan att meddela kund ändra priser, leveranstider, tekniska specifikation samt rutiner vid beställning. Vid eventuell slutförsäljning av viss vara eller tjänst eller i det fall en vara eller tjänst från tredje part såsom mobilabonnemang, elektronik och andra operatörstjänster väsentligen ändras i pris eller innehåll förbehåller vi oss rätten att häva köpet samt återbetala erlagd betalning på bästa vis.

Kund äger ingen rätt till ersättning för nedlagd tid, frakter eller andra kostnader som kan tänkas uppstå till följd av problem med varor och eller tjänster. När ett ärende är avslutat och hanterat kan kund genom att maila butiken med kopia på utlägg för t.ex frakt och dylika styrkta omkostnader ansöka om ersättning för de utlägg kund haft. Observera dock att dylika kostnader inte behöver ersättas utan att ärendet prövas individuellt i syfte att erbjuda kund god service.

Vi strävar efter att tillgodose våra kunders önskemål och krav på bästa vis enligt dessa villkor. I det fall du saknar en vara eller produkt eller på annat vis vill komma med förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet uppmanar vi er att ta kontakt med oss.